Ohwega ehibono hya Hatonda

Abeegi ohunghwa mu mahumbaniro egenjabulo begesyamo engeri eyibaja ohusomesamo abakurisataayo mu mahumbaniro gabwe.

Ehifanaŋi  ehigaluhaho hy'abaana basande sukuulu ni beega ehibono hya Hatonda ni batambisa obutabo ow'olunyole.

Balala hu baana abanyole abasande sukuulu bali husoma ohuŋwa mu hitabo hya Mariko. aŋambire ehitabo muhaana w'omwabule w'ebusoolwe hukanisa y'Abangirikaani.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.