Abageni ohunghwa ebulaaya

Abatambi b'ehibbubbu ehicuusa ebbayibuli n'abalala hubanŋengerera olunyole ohuŋwa ebulaaya bahyaye mu dwaliro elibalanga baati kabasa e Napologoma.